O przechodzeniu na emeryturę

Każdy, kto zdecydował się na wykonywanie pracy zawodowej prędzej czy później przejdzie na emeryturę. Kiedy jednak może to nastąpić? Przejście na emeryturę wyznaczane jest przez osiągnięcie wieku emerytalnego. Aby można było bowiem przejść na emeryturę należy osiągnąć określony w odpowiednich przepisach wiek. Można oczywiście mówić również o emeryturze wcześniejszej, ale to są sytuacje wyjątkowe. Na terenie Polski kobieta, które przejść na emeryturę jeszcze do niedawna musiała pracować do ukończenia sześćdziesiątego roku życia. W przypadku mężczyzn wiek ten był o pięć lat dłuższy i wynosił sześćdziesiąt pięć lat. Obecnie jednak rozpoczęła się reforma emerytalna, której celem jest wydłużenie wieku emerytalnego. W przypadku mężczyzn różnica ta będzie niewielka. Będzie wynosiła bowiem jedynie dwa lata. Zdecydowano, że mężczyźni będą mieli prawo do przechodzenia na emeryturę w wieku sześćdziesięciu siedmiu lat. Taki sam wiek emerytalny ustalono w przypadku kobiet. W tym wypadku różnica jest więc znacząca. Trzeba jednak podkreślić, że wiek emerytalny będzie wydłużany stopniowo aż do 2020roku. Oznacza to więc, że kolejne osoby będą miały wiek emerytalny wydłużany stopniowo. Wszystko uzależnione jest od tego w którym roku przyszły na świat. Z całą pewnością takie stopniowe zmiany są lepsze niż nagłe wprowadzanie zmian bardzo drastycznych.

Trzy filary systemu emerytalnego

Mówiąc o polskim systemie emerytalnym z całą pewnością nie możemy zapomnieć o omówieniu trzech obecnych w nim filarów. Pierwszy filar to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, które działanie i obsługę gwarantuje nam ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Filar drugi to nic innego jak otwarty fundusz emerytalny, który określa się skrótem OFE. Trzeci filar to natomiast wszelkie, różniące się między sobą dobrowolne formy oszczędzania pieniędzy, z których będzie korzystali dopiero na emeryturze. Pierwszy filar opiera się przede wszystkim na zasadzie repartycyjnym. Wiele osób zapyta w tym miejscu co to oznacza. Otóż w takim systemie emerytura wypłacana jest ze składek, które pobierane są od wszystkich osób zatrudnionych na podstawię umowy o pracę. Wysokość składki wynosi 19,52% procent wynagrodzenia brutto. Taki system jest wydajny wtedy, kiedy liczba osób pracujących nie jest mniejsza od liczby osób będących na emeryturze. Drugi filar to wiąże się z koniecznością wyboru otwartego funduszu emerytalnego. Każdy ma prawo do samodzielnego wyboru takiego funduszu. Warto decyzji tej nie podejmować pochopnie bo wbrew obiegowej opinii wybór funduszu ma później wpływ na zgromadzone przez nas środki, z których będziemy korzystali będąc na emeryturze. Trzeci filar obejmuje między innymi tak zwane IKE, czyli indywidualne konta emerytalne.

O pierwszym filarze

Jeśli mówimy o systemie emerytalnym w Polsce z całą pewnością nie możemy zapomnieć o pierwszym filarze polskiego systemu emerytalnego. Pierwszy filar związany jest z tak zwanym systemem repartycyjnym. Co to oznacza? Chodzi w tym wypadku o to, że jeśli jesteśmy już na emeryturze to nasza emerytura nie pochodzi ze składek, które zostały nam zabrane, ale ze składek tych osób, które pozostają ciągle aktywne zawodowo, czyli tych, którzy ciągle pracują. Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zabiera 19,52% wynagrodzenia, które udaje nam się wypracować. Nie wszystkie te składki przeznaczone są jednak na wypłatę emerytur z pierwszego filaru. Z tych 19,52% 3,3% trafia bowiem do tak zwanego drugiego filaru, czyli do otwartego fundusze emerytalnego. Fundusz emerytalny wybierany jest przez każdą osobę indywidualnie i nikt nie może nam narzucić z usług jakiego funduszu mamy korzystać. Obecnie system repartycyjny jest stopniowo niwelowany. Ma to doprowadzić do wypłacania emerytury z pierwszego filaru, który będzie oparty na systemie kapitałowym. Mówiąc o tym filarze trzeba podkreślić, że jest on skuteczny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pobierane składki wystarczają w zupełności na wypłacanie emerytur. Liczba osób pracujących musi więc przewyższać liczbę osób, które pobierają emeryturę. W przeciwnym razie zabraknie pieniędzy na wypłaty emerytur.

O zmianach emerytalnych

Podpisanie przez prezydenta nowej ustawy emerytalnej sprawiło, że wiele różnych grup traci przywileje, które dotychczas im przysługiwały. Podyktowane jest to oczywiście troską o losy społeczeństwa. Warto przyjrzeć się nieco zmianom jakie zostaną wprowadzone. Istotne zmiany dotyczą między inny tych, którzy wykonują zawód sędziego i prokuratora. Rząd uznał bowiem, że niesprawiedliwe byłoby zostawić w ich przypadku wszystko tak jak było podczas gdy pozostałym Polakom wydłuża się wiek emerytalny. Również sędziowie i prokuratorzy będą mieli wydłużony wiek emerytalny. Wychodząc jednak naprzeciw ich trudnej pracy rząd zdecydował się na zachowanie tak zwanego okresu przejściowego. W praktyce oznacza to, że osoby wykonujące ten zawód aż do roku 2017 będą mogły przechodzić w stan spoczynku na zasadach, które obowiązywały dotychczas. Zmiany dotyczą również żołnierzy oraz policjantów. Nie obejmą one jednak tych, którzy już pracują. Jednak ci, którzy zdecydują się wstąpić do tych służb po 31 grudnia 2012 roku również będą musieli pracować dłużej. Nie będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę po przepracowaniu piętnastu lat. Zmiany dotyczą także górników. Zmiany dotkną jednak w większości tych, którzy pracują w górnictwie, ale nie wykonują swoich prac pod ziemią. Takie rozwiązanie z całą pewnością wydaje się być niezwykle rozsądne.

Ważny wiek emerytalny

Jednym z ważniejszych zagadnień jakie związane jest z tematyką emerytur jest z całą pewnością wiek emerytalny. Zagadnienie to powinno interesować wszystkich. Prędzej czy później każdego z nas czeka bowiem emerytura i warto dokładnie wiedzieć do jakiego wieku będziemy musieli pracować aby nabyć do niej prawo. Jeszcze całkiem niedawno wiek emerytalny w Polsce był jasno określony. Wszystkie kobiety musiały pracować do ukończenia sześćdziesięciu lat. Oczywiście możliwe było również wcześniejsze przejście na emeryturę. Mężczyzna, który również miał możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, musiał pracował do ukończenia sześćdziesięciu pięciu lat. Rząd uznał jednak, że jest to zdecydowanie zbyt niski wiek emerytalny. Podjęto więc decyzję o jego wydłużeniu. 1 stycznia 2013 roku rozpoczyna się wiek okres stopniowego wydłużania wieku emerytalnego. Wraz z upływem czasu wiek emerytalny będzie stopniowo rósł aż w 2020 roku osiągnie poziom sześćdziesięciu siedmiu lat. Koniecznie trzeba w tym miejscu dodać, że będzie on równy dla kobiet i mężczyzn. Taka decyzja podyktowana jest wydłużającym się czasem życia oraz wzrostem jego jakości, a spadkiem rodzących się dzieci. Taka sytuacja może bowiem z czasem sprawić, że nie będzie miał kto pracować na emerytury. Z całą pewnością nie należy więc oburzać się decyzją rządu.

Kiedy wcześniejsza emerytura

Wcześniejsza emerytura to sytuacja, która cieszy się wielką popularnością. Jest to przejście na emeryturę jeszcze zanim osiągnie się wiek emerytalny, który przewidywany jest odpowiednią ustawą. Z przywileju tego mogą skorzystać osoby, które spełniają określone kryteria. Przede wszystkim wcześniejsza emerytura przysługuje tym osobom, które przyszły na świat przed 1 stycznia 1949. Nie trudno jednak sobie policzyć, że osób, którym z tego tytułu przysługuje wcześniejsza emerytura jest coraz mniej. Obecnie już tylko mężczyźni mogą przechodzić na emeryturę korzystając z tego zapisu. Kobiety, które urodziły się przed 1949 rokiem osiągnęły już wiek, który i tak uprawnia je do przejścia na emeryturę. Wcześniejsza emerytura przysługuje również tym osobom, które urodziły się po roku 1949, ale spełniają szereg innych kryteriów. Jeśli mężczyzna, który urodził się już po 1949 roku chce przejść na wcześniejszą emeryturę musi mieć ukończone sześćdziesiąt pięć lat oraz mieć staż pracy wynoszący przynajmniej trzydzieści pięć lat. Kobiety muszą mieć ukończone pięćdziesiąt pięć lat oraz musiały przepracować minimum trzydzieści lat. Warto podkreślić, że wcześniejsza emerytura nie jest obowiązkowa. Wskazuje się również na szereg grup zawodowych, którym przysługuje wcześniejsza emerytura na nieco innych zasadach.

O wieku emerytalnym

Aby dyskusja na temat emerytury była pełna z całą pewnością należy chociaż w kilku słowach wspomnieć o wieku emerytalnym. Na emeryturę mogą bowiem przejść te osoby, które osiągnęły wiek, który je do tego uprawnia. Wiek emerytalny to jedna z tych kwestii, która w przypadku emerytur wzbudza wiele kontrowersji i ogromne emocje. Z całą pewnością bowiem nikt nie chce aby wiek emerytalny był wydłużany. A tak właśnie dzieje się ostatnio w coraz większej liczbie państw. Sytuacja ta nie ominęła również Polski. Jeszcze kilka lat temu kobiety w Polsce mogły przechodzić na emeryturę po osiągnięciu sześćdziesięciu lat. Mężczyzna nabywał prawa emerytalne w wieku lat sześćdziesięciu pięciu. Istniało również wiele grup zawodowych, które miały prawo do wcześniejszej emerytury. Jedną z takich grup byli żołnierze, którzy na emeryturę mogli przechodzić już wtedy, kiedy przepracowali piętnaście lat. Nie było przy tym żadnych innych warunków. Od 1 stycznia 2013 w Polsce rozpoczęła się reforma emerytalna. Ma ona na celu wydłużenie wieku emerytalnego zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn oraz częściowe zniesienie przywilejów związanych z wcześniejszą emeryturą. Wiek emerytalny w Polsce będzie stopniowo wydłużany aż w końcu dobiegnie do sześćdziesięciu siedmiu lat. Nie będzie rozróżnienia na kobiety oraz na mężczyzn.

Otwarty fundusz emerytalny

Mówiąc o emeryturach w Polsce z całą pewnością należy chociaż kilka słów poświęcić drugiemu filarowi systemu emerytalnego jakim jest otwarty fundusz emerytalny. Osoby, które pracują na swoją emeryturę w ramach drugiego filaru mają obowiązek wybrania funduszu emerytalnego, w który będą inwestowały swoje pieniądze. Pieniądze te co miesiąc Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do funduszu. Pieniądze te pochodzą ze składki, która pobierana jest z dochodu co miesiąc. Wysokość tej składki to 19,52 %. ZUS przekazuje do funduszu emerytalnego 3,3% kwoty, którą udało nam się zarobić w danym miesiącu. To właśnie przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pieniądze pracują na emeryturę, którą w przyszłości będziemy otrzymywali. Z całą pewnością 3,3% kwoty wydaje się być zbyt niskie aby mogło nam zapewnić godną kwotę świadczenia pieniężnego jakie będziemy otrzymywali na emeryturze. Wydaje się, że zdecydowanie bardziej opłacalne było samodzielne składanie tych pieniędzy na indywidualnym koncie. Warto podkreślić, że składki w ramach drugiego filaru systemu emerytalnego są zwolnione z podatku. Podlegają one również dziedziczeniu. W przypadku śmierci połowa ze środków, które zostały zgromadzone na koncie zostaje przekazana na konto współmałżonka. Połowa, która zostaje podlega dziedziczeniu zgodnie z obowiązującym w Polsce aktualnie prawem spadkowym.

Emerytura w Polsce

Mówiąc o emeryturze z całą pewnością warto w kilku chociaż słowach wspomnieć o tym jak wygląda system emerytalny na terenie Polski. Na emeryturę w Polsce mogą przejść tylko i wyłącznie te osoby, które osiągnęły określony wiek. Możliwa jest jednak również tak zwana wcześniejsza emerytura, która jednak po niedawno przeprowadzonych zmianach została mocno ograniczona. Do niedawna na wcześniejszą emeryturę mogli przechodzić między innymi żołnierze, którzy przepracowali piętnaście lat. Nie liczył się przy tym ich rok urodzenia. Jeszcze do niedawna wiek emerytalny w Polsce wynosił 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 w przypadku mężczyzn. 1 stycznia 2013 roku rozpoczyna się jednak tak zwana reforma emerytalna, której celem jest sukcesywne podniesienie wieku emerytalnego. Zakłada on, że mężczyźni będą pracowali do ukończenia 67 roku życia. Ciekawym jest fakt, że reforma ta zakłada, że kobiety również dopiero w tym wieku będą mogły przechodzić na emeryturę. W praktyce jednak pierwsze osoby przejdą na emeryturę w takim wieku dopiero w roku 2020. Oczywiście reforma ta wywoływała ogromne protesty i wiązała się z wielkim niezadowoleniem społecznym. Trzeba jednakże podkreślić, że proces ten był niemożliwy do uniknięcia. Obecnie w polskim systemie emerytalnym wyróżnia się tak zwane trzy filary: I, II oraz III.

Czym jest emerytura

Kiedy mówimy o emeryturze z całą pewnością musimy na początku dokładnie wyjaśnić czym ona w ogóle jest. Pojęcie emerytury znane jest każdemu z nas. Nie każdy jednak potrafi dokładnie je zdefiniować. Czym więc jest emerytura? Najprościej można ją zdefiniować jako świadczenie pieniężne, które wypłacane jest dopiero po spełnieniu określonych kryteriów. Jednym z tych kryteriów jest oczywiście osiągnięcie określonego wieku. To właśnie wokół wieku emerytalnego toczą się obecnie najbardziej gorące dyskusje. Obecnie wiek emerytalny uległ wydłużeniu. Oznacza to, że świadczenie to będzie wypłacane znacznie później niż dotychczas. Aby emerytura mogła być wypłacana trzeba również wcześniej pracować. Nie dostanie emerytury ten, kto nie pracował. Staż pracy, który pozwala nam na nabycie świadczeń emerytalnych również jest ściśle określony. Nie wystarczy przepracować miesiąca aby emerytura po po osiągnięciu wieku emerytalnego była wypłacana. Definiując emeryturę nie można również pominąć jej celu. Świadczenie to wypłacane jest po to aby zabezpieczyć byt osób, które znalazły się w wieku emerytalnym i nie muszą już pracować. Często na dalszą pracę zarobkową nie pozwala im również kondycja fizyczna. To właśnie emerytura jest wtedy jedynym osiąganym dochodem tych osób, które zaprzestały już pracy zarobkowej.